حسین پناهی

عشق را چگونه می شود نوشت ؟

در گذر ِ این لحظات ِ پـُـر شتاب ِ شبانه

که به غفلت آن سوال ِ بی جواب گذشت ،

دیگر حتی فرصت ِ دروغ هم برایم باقی نمانده است

وگرنه چشمانم را می بستم

و به آوازی گوش می دادم ،

که در آن دلی می خواند :

من تو را ،

او را ،

کسی را دوست می دارم !

/ 3 نظر / 7 بازدید
نیما

سلام. ممنون که سر زدی موفق باشی و بخت یار

نیما

سلام. ممنون که سر زدی موفق باشی و بخت یار

يك دوست

وعشق افسانه ايست تا ما ندانيم كه زندگي دروغي بيش نيست