احمد شاملو

نخست
دیر زمانی در او نگریستم
چندان
که، چون نظر از وی باز گرفتم
درپیرامون من
همه چیزی
به هیات او در آمده بود،
آنگاه دانستم که مرا دیگر
از او گریز نیست...

/ 2 نظر / 27 بازدید
پسرآفتاب

سلام عالي بود آپم بدو بيا نظر يادت نره