امین منصوری

مسیر را اشتباه رفتید

آسمان را گم کرده اید

من

همینجا

در همین هجومی که

             جهنم می نامیدش

خشت به خشت از خیال و رویا

بهشتی ساختم

بهشتی که

آنقدر به شما نزدیک است،

    که عاقلانه

          دورش می پندارید.

/ 3 نظر / 11 بازدید
زهره

بهشت همين آغوش توست

یاد

سلام دوست عزیز عاقلانه نمی دانم دور پنداشتن بهشت زیبا را موفق باشی[گل]